POPC

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu możliwości technologii cyfrowych.

Trzeci konkurs POPC objął 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym  obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie. 

W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Poska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Iinternetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółki FIBEE wygrały konkursy na inwestycje w 21 obszarach, na terenie siedmiu województw w Polsce.

Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych.

Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni, będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług u wybranego indywidualnie dostawcy.

Więcej o POPC można przeczytać na stronie www.cppc.gov.pl

FIBEE W POPC3

Zaplanowana inwestycja obejmuje 20 obszarów i zapewni dostęp do nowoczesnej i wydajnej sieci światłowodowej w technologii FTTH (czyli ang. Fiber-To-The-Home), światłowód do domu dla 500 000 gospodarstw domowych i 1650 jednostek oświatowych.

Całkowita wartość projektu to:

ponad 1,3 mld złotych

LISTA PROJEKTÓW POPC3

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKI FIBEE I I FIBEE IV 
1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie puławskim część A, nr projektu POPC.01.01.00-06-0032/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 34 736 gospodarstw domowych i 206 jednostek publicznych

Wartość projektu 123 802 063,32 zł

Wkład Unii 84 802 225,40 zł

2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie puławskim część B, nr projektu POPC.01.01.00-06-0033/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 19 335 gospodarstw domowych i 112 jednostek publicznych

Wartość projektu 67 319 827,41 zł

Wkład Unii 46 142 990,35 zł

3. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie legnicko-głogowskim, nr projektu POPC.01.01.00-02-0039/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 27 680 gospodarstw domowych i 109 jednostek publicznych

Wartość projektu 86 616 513,90 zł

Wkład Unii 52 695 906,50 zł

4. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie chełmsko-zamojskim część A1, nr projektu POPC.01.01.00-06-0041/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 34 802 gospodarstw domowych i 91 jednostek publicznych

Wartość projektu 138 527 427,75 zł

Wkład Unii 94 874 189,05 zł

5. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie częstochowskim, nr projektu POPC.01.01.00-24-0042/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 30 681 gospodarstw domowych i 55 jednostek publicznych

Wartość projektu 90 810 003,33 zł

Wkład Unii 58 129 799,06 zł

6. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie lubelskim część A, nr projektu POPC.01.01.00-06-0043/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 37 162 gospodarstw domowych i 128 jednostek publicznych

Wartość projektu 154 551 449,55 zł

Wkład Unii 105 752 227,25 zł

7. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie piotrkowskim część B, nr projektu POPC.01.01.00-10-0044/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 16 419 gospodarstw domowych i 28 jednostek publicznych

Wartość projektu 49 976 399,37 zł

Wkład Unii 34 265 732,10 zł

8. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie bialskim część A, nr projektu POPC.01.01.00-06-0054/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 16 026  gospodarstw domowych i 115 jednostek publicznych

Wartość projektu 95 870 584,95 zł

Wkład Unii 65 643 023,95 zł

9. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie włocławskim część A, nr projektu POPC.01.01.00-04-0057/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 11 572 gospodarstw domowych i 58 jednostek publicznych

Wartość projektu 60 168 169,53 zł

Wkład Unii 41 226 145,80 zł

10. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie bialskim część B, nr projektu POPC.01.01.00-06-0058/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 17 882 gospodarstw domowych i 86 jednostek publicznych

Wartość projektu 71 369 822,58 zł

Wkład Unii 48 903 361,10 zł

11. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie radomskim część A, nr projektu POPC.01.01.00-14-0061/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 63 498 gospodarstw domowych i 244 jednostek publicznych

Wartość projektu 153 323 249,04 zł

Wkład Unii 84 136 578,54 zł

12. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie radomskim część B, nr projektu POPC.01.01.00-14-0062/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 46 231 gospodarstw domowych i 255 jednostek publicznych

Wartość projektu 125 582 675,28 zł

Wkład Unii 70 180 149,59 zł

13. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie świeckim, nr projektu POPC.01.01.00-04-0063/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 14 445 gospodarstw domowych i 84 jednostek publicznych

Wartość projektu 84 528 324,45 zł

Wkład Unii 57 874 473,60 zł

14. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie chełmsko-zamojskim część A2, nr projektu POPC.01.01.00-06-0064/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 8 340 gospodarstw domowych i 48 jednostek publicznych

Wartość projektu 40 409 305,62 zł

Wkład Unii 27 686 600,35 zł

15. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie chełmsko-zamojskim część B1, nr projektu POPC.01.01.00-06-0067/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 16 278 gospodarstw domowych i 48 jednostek publicznych

Wartość projektu 73 140 593,31 zł

Wkład Unii 50 123 605,80 zł

16. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie chełmsko-zamojskim część B3, nr projektu POPC.01.01.00-06-0069/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 9 061 gospodarstw domowych i 23 jednostek publicznych

Wartość projektu 32 339 436,75 zł

Wkład Unii 22 165 498,45 zł

17. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie lubelskim część B1, nr projektu POPC.01.01.00-06-0071/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 11 320 gospodarstw domowych i 42 jednostek publicznych

Wartość projektu 45 600 405,00 zł

Wkład Unii 31 232 750,20 zł

18. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie włocławskim część B, nr projektu POPC.01.01.00-04-0073/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 9 625 gospodarstw domowych i 74 jednostek publicznych

Wartość projektu 50 198 885,46 zł

Wkład Unii 34 406 025,45 zł

19. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie ostrołęckim, nr projektu POPC.01.01.00-14-0074/18

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 32 983 gospodarstw domowych i 307 jednostek publicznych

Wartość projektu 114 643 991,31 zł

Wkład Unii 73 910 156,00 zł

20. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie nyskim, nr projektu POPC.01.01.00-16-0006/19-00

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych w efekcie czego nastąpi podłączenie 23 360 gospodarstw domowych i 149 jednostek publicznych

Wartość projektu 79 448 886,93 zł

Wkład Unii 45 904 813,28 zł