Prezentowana polityka prywatności przedstawia zasady pozyskiwania i wykorzystywania przez Fibee I Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz Fibee IV Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie informacji, w tym danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fibee.pl (dalej: „Polityka”). Polityka stanowi integralną cześć Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego w Serwisie internetowym pod adresem https://fibee.pl/regulamin. Definicje użyte w Regulaminie mają zastosowanie do Polityki, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w Polityce zdefiniowane inaczej.

§ 1 Informacje o administratorze danych osobowych
1. Fibee I Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081, Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725374, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 369832134, NIP: 7811969402 oraz Fibee IV Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081, Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725347, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 369823810, NIP: 7811969276 (łącznie zwane dalej „Fibee”) są współadministratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
2. Fibee I Sp. z o.o. oraz Fibee IV Sp. z o.o. wspólnie prowadzą Serwis internetowy, z którego Państwo korzystają pod adresem www.fibee.pl, dlatego podpisały odpowiednie porozumienie w zakresie współadministrowania zgodnie z art. 26 RODO, którego zasadnicza treść znajduje się w niniejszej Polityce oraz Regulaminie.
§ 2 Dane kontaktowe administratora
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych – korespondencyjnie pod adresem Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub pod adresem poczty elektronicznej: info@fibee.pl.
§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby przedstawić Państwu informacje, w tym Informacje handlowe, na temat prowadzonej przez nas działalności oraz świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną oraz umożliwić Państwu zadawanie pytań dotyczących naszej działalności i udzielić na nie odpowiedzi, na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas Umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną), także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy dysponenckiej, a po jej zawarciu w celu realizacji jej postanowień, jeśli kontakt przez Serwis internetowy dotyczy zawarcia umowy dysponenckiej;
2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa Usług czy rozpatrywania reklamacji;
3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów (podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Fibee), takich jak:
3.1. kontakt ze strony Fibee w celu odpowiedzi na złożone przez Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego;
3.2. zapewnienie bezpieczeństwa Usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy teleinformatyczne;
3.3. prowadzenia statystyk;
3.4. analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawniania świadczonych Usług lub pod kątem możliwości realizacji inwestycji, możliwości świadczenia usług w danej lokalizacji;
4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w innych celach, wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.
§ 4 Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych
• Informacje i dane osobowe zbierane automatycznie
1. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego Serwisu internetowego zapoznając się z prezentowanymi informacjami, w tym także Informacjami handlowymi, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego, a także umożliwienia Państwu jego użytkowania, spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych; opracowywania statystyk czy dokonywania badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, którego możemy używać do Państwa identyfikacji i określania Państwa przybliżonej lokalizacji, rodzaj urządzenia, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywność w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i oprogramowania, z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień.
• Pliki cookie
1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzane przez Państwa serwisy (strony) internetowe. Są szeroko stosowane w celu usprawnienia działania serwisów internetowych, a także w celu dostarczenia informacji ich właścicielom. Na niniejszej stronie korzystamy z: 1.1. PHPSESSID, który zachowuje stan sesji użytkownika na wszystkich wyświetlanych stronach naszego serwisu. Wygasa z końcem sesji. Jest to tzw. niezbędny (techniczny) plik cookie, który wykorzystywany jest do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, pomaga on w utrzymaniu identyfikacji użytkownika w trakcie sesji, może zwiększyć bezpieczeństwo sesji, a także służy do zapamiętania wybranej opcji prywatności. Pliki te domyślnie są instalowane przez Serwis Internetowy. Mogą Państwo w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby zablokować te pliki cookie, jednak wówczas Serwis Internetowy może funkcjonować nieprawidłowo. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookie jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].
2. Plików cookie nie wykorzystujemy do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach naszego Serwisu internetowego ani śledzenia ich aktywności w innych serwisach. Pliki cookie przez nas stosowane nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
• Formularz kontaktowy
1. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, w tym kontaktowe w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej, wpisując je w formularzu kontaktowym dostępnym w naszym Serwisie Internetowym, w szczególności w związku z zainteresowaniem naszą działalnością, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Ponadto zbieramy informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, zaś szczegółowy zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z prowadzeniem komunikacji jest prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
2. Zamówienie przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego oferty handlowej oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymanie Informacji handlowych na udostępniony w tym celu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
• Google CAPTCHA
1. W formularzu kontaktowym wykorzystujemy tzw. Captcha usługę udostępnianą przez Google Ireland Limited („Google"), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047). Jest to funkcja, dzięki której - poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych – możemy zapobiegać podejmowaniu działań o charakterze nadużyć przez automatyzowane oprogramowanie (tzw. boty). Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z ochroną Serwisu internetowego przed nadużyciami oraz niezakłóconym wyświetlaniem Serwisu internetowego jest prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
2. Więcej informacji o ochronie danych w Google znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
§ 5 Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
1. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania Państwa danych osobowych.
§ 6 Informacje o odbiorcach danych osobowych i podmiotach, którym możemy udostępniać dane osobowe
1. Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
2. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
2.1. naszym podwykonawcom, tj. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne; podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze w tym prawne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, agencjom reklamowym;
2.2. naszym partnerom, tj. podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Fibee – do wewnętrznych celów administracyjnych.
3. Jeżeli wymagać będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.
§ 7 Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów (o świadczenie usług drogą elektroniczną). Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.
Przykładowo, Państwa dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy w zw. z korzystaniem z Usługi formularza kontaktowego będziemy przetwarzali przez okres do 12 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia korespondencji.
§ 8 Uprawnienia Podmiotu danych
1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich, prosimy o kontakt z nami w wygodnej dla Państwa formie.
2. Przysługują Państwu uprawnienia do:
2.1. uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do danych osobowych;
2.2. uzyskania kopii przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
2.3. dokonania sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
3. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
3.1. usunięcia danych osobowych;
3.2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3.3. przeniesienia danych osobowych;
3.4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
5. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem o realizację wybranego uprawnienia lub uprawnień. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszeni będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy.
6. Każdorazowo podczas składania przez Państwa wniosku o realizację któregokolwiek z uprawnień prosimy Państwa o podanie danych osobowych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.
7. Współadministratorzy wspólnie uzgodnili, że spółką odpowiedzialną za realizowanie Państwa powyższych uprawnień będzie Fibee I Sp. z o.o. Jeżeli zechcą Państwo zrealizować którekolwiek, z powyższych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo lub pod adresem poczty elektronicznej: info@fibee.pl. Informujemy, że niezależnie od naszych uzgodnień mogą Państwo wykonywać przysługujące Państwu prawa także wobec każdego ze Współadministratorów z osobna.
§ 9 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 10 Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych
1. Wprowadziliśmy w Fibee szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
2. Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowopowstającymi zagrożeniami.
§ 11 Zmiany w Polityce Prywatności
Polityka może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym Serwisie Internetowym pod adresem https://fibee.pl/polityka-prywatności.